Διαγωνισμοί Διηγημάτων – Όροι συμμετοχής

what's your story

Οι παρακάτω όροι συμμετοχής ισχύουν για όλους τους διαγωνισμούς διηγημάτων της ομάδας Tell Your Story Greece

Όροι Συμμετοχής.

 • Τα διηγήματα θα πρέπει να είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα.
 • Η αποστολή αυτών πρέπει να γίνει αποκλειστικά στο tellurstorygr@gmail.com
 • Στο θέμα του email πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη #του εκάστοτε διαγωνισμού, ο τίτλος του διηγήματος, το όνομα του συμμετέχοντα.
 • Τα διηγήματα θα πρέπει να έχουν έκταση μεταξύ 1.500 και 3.500 λέξεων (εκτός αν αναγράφεται στις πληροφορίες του εκάστοτε διαγωνισμού διαφορετικό όριο λέξεων) και να αποσταλούν σε μορφή Word (doc, docx) ή Open Office (odt). Επειδή θα παραδοθούν ανώνυμα στην κριτική επιτροπή, στο έγγραφο θα πρέπει να εμφανίζεται μόνο το διήγημα και ο τίτλος του διηγήματος. Τα λοιπά στοιχεία (μίνι βιογραφικό) θα πρέπει να αποσταλούν στο κείμενο και στο θέμα του email.
 • Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής με 1 έως 3 διηγήματα τους. 
 • Οι διαγωνιζόμενοι αναλαμβάνουν την ευθύνη σχετικά με την πατρότητα του διηγήματός τους.
 • Οι διαγωνιζόμενοι, με την αποστολή του έργου τους για συμμετοχή στο διαγωνισμό, αναγνωρίζουν το δικαίωμα της ομάδας να ορίσει την κριτική επιτροπή που θεωρεί κατάλληλη και σέβονται τις αποφάσεις της, οι οποίες είναι οριστικές και αμετάκλητες, και θα δημοσιευτούν στην επίσημη ιστοσελίδα www.tellurstory.gr

 

 • Οι διαγωνιζόμενοι εκχωρούν στους διοργανωτές, στην περίπτωση που επιλεγούν από την κριτική επιτροπή για τη συμμετοχή τους στη συλλογική έκδοση, το δικαίωμα για δημοσίευση του διηγήματος τους σε βιβλίο που θα εκδοθεί είτε έντυπο είτε ηλεκτρονικό.
 • Οι συμμετοχές ανηλίκων γίνονται δεκτές, θα πρέπει όμως να δηλωθεί στο βιογραφικό του συμμετέχοντα με την αποστολή του διηγήματος.
 • Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν τις ημερομηνίες ή να ματαιώσουν τον διαγωνισμό, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
 • Οι συγγραφείς που θα συμμετάσχουν στην έκδοση με διηγήματά τους, αποδέχονται πως αν υπάρξει πώληση της συλλογικής έκδοσης, δεν θα λάβουν οικονομικό αντάλλαγμα αλλά θα λάβουν τουλάχιστον ένα αντίτυπο.
 • Τα δικαιώματα των διηγημάτων ανήκουν στους συγγραφείς τους αλλά με την συμμετοχή τους, επιτρέπουν στην ομάδα Tell Your Story Greece να χρησιμοποιήσει το διήγημα με όποιον τρόπο θεωρεί ότι θα προωθηθεί η ομάδα αλλά και ο συγγραφέας του διηγήματος.
 • Η ομάδα Tell Your Story Greece δεσμεύεται να δημοσιεύει πάντα μαζί με το διήγημα το όνομα του δημιουργού του και να ενημερώνει τον συγγραφέα για τον τόπο, χρόνο δημοσίευσης του.
 • Η συμμετοχή αυτόματα σημαίνει πως έχουν καταστεί γνωστοί οι Όροι Συμμετοχής αλλά και την πλήρη αποδοχή τους, καθώς και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την ορισθείσα κριτική επιτροπή.
 •  

Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να απευθυνθείτε στη συντονιστική ομάδα του διαγωνισμού tellurstorygr@gmail.com).

Δείτε τους διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή τη στιγμή εδώ.

Ακολουθήστε μας στο Wattpad για περισσότερα νέα και διαγωνισμούς.